INDKALDELSE GENERALFORSAMLING 2022

JOCK`s medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag d. 25. oktober kl. 19.00 på Jegerup Skole.

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1)      Valg af dirigent

2)      Formandens beretning

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4)      Fastsættelse at kontingent

5)      Behandling af evt. indkomne forslag

6)      Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)

7)      Valg af suppleant og 2 revisorer

8)      Eventuelt

Bemærkninger til dagsorden:

5) Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen indstiller til følgende vedtægtsændringer ift. § 6:

  • ”I lige år, er der valg af formand + et bestyrelsesmedlem”
    ”I ulige år er der valg af kassere + 2 bestyrelsesmedlemmer”
  • Indstilles til at det ændres til ”i lige år, er der valg af kassere + 2 bestyrelsesmedlemmer”
    ”I ulige år er der valg af formand + 1 bestyrelsesmedlem”

Forslag der ønskes behandlet skal fremsendes og være formanden i hænde senest tirsdag d. 18. oktober.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)

Vi formoder at ovenstående vedtægtsændring bliver gennemført og det er derfor Kassere + 2 bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
Bestyrelsesmedlem Jane Stewart udtrådte af bestyrelsen i Januar og Suppleant John Nielsen trådte ind i stedet for.

Kassere Doris Kristensen modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem Ole Krab modtager genvalg

John ønsker at udtræde fra bestyrelsen.

7) Valg af suppleant og 2 revisorer

Suppleant John Nielsen modtager ikke genvalg

Revisorer, Claus Thomsen og Børge Bryld.

Til både punkt 6 og 7 gælder at frisk blod og nye kræfter altid er velkomne. Så hvis du har gode ideer, mener at du kan gøre en forskel og har lyst til at hjælpe med at fortsætte den positive udvikling af vores cykelklub – så hold dig ikke tilbage, grib muligheden og stil op til en af de poster der er til valg.

  1. Eventuelt
  • Ideer og evt. nedsættelse af arbejdsgruppe for evt. JOCK cykeltur i 2023
  • Årets cykelkammerat nævnes
  • Årets Bommert nævnes.

Klubben vil være vært med kaffe, kage, øl og vand.

Mød op og giv din støtte til klubben / bestyrelsens arbejde og  være med til at præge de kommende år for cykelklubbens udvikling.

Du er også velkommen til at sende en mail til formanden, eller en af de andre i bestyrelsen.

Mange cykelhilsner,

JOCK`s bestyrelse

Henrik Hansen (Formand)

Mail:     henrikhansen70@gmail.com

Tlf.         31 13 11 56

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *