Færdselsloven – §49 stk. 1

Cykel må ikke føres ved siden af et andet køretøj.

Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette.

Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af hinanden.