GENERALFORSAMLING 2017
Referat

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse at kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
7) Valg af suppleant og 2 revisorer
8) Eventuelt

1) Valg af dirigent
Klaus Thomsen blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2) Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning, med fokus på:
– Årets fælles cykeltur “Alpe Tour Fyn” måtte aflyses, da der ikke var tilmeldinger nok.
– Igen i år var ryttere fra JOCK med som cyklende hjælpere under afviklingen af Høtteløbet. Arrangøren har tilkendegivet, at de er meget tilfreds med støtten under løbet, og håber at samarbejdet kan fortsætte i mange år endnu.
– På trods af en våd dag var der en flok medlemmer der trodsede elementerne, og blev gennemblødte, men havde en fin enkeltstart. Specielt på kvindesiden var der stor spænding om resultatet (eneste deltager var Anna Tryk). På herresiden var Klaus Mark hurtigste mand, men hvem der besatte de efterfølgende pladser vil nok blive diskuteret i de kommende sæsoner (der var, ifølge formanden, tekniske problemer med tidtagningen). Så det var en meget våd, men vellykket sæsonafslutning med enkeltstart, og en festlig aften.
– Der er over sommeren arbejdet seriøst med at fastholde og skaffe nye sponsorer til de kommende sæsoner. Tøj- og sponsor udvalget er godt tilfreds med resultatet, og kan inden længe præsentere det færdige udkast til de kommende sæsoners udseende af cykeltøjet. Schmidt Cykler, der har været hovedsponsor gennem mange sæsoner, har ikke ønsket at forsætte som sponsor, hvilket skyldes en ny strategi for butikken, der jo inden for det sidste år er blevet en del af Fri Bikeshop. Kæden har dens egen markedsføring, og bestemmelser på dette område.
Vi takker Schmidt Cykler for et langt og godt samarbejde.
Som ny tøjleverandør har udvalget indgået en aftale med Magic Sport fra Ringe på Fyn, der også har indgået en sponsor aftale med JOCK.
– Bestyrelsen har indgået en aftale med Kræftens Bekæmpelse om afholdelse af et foredrag med den tidligere cykelrytter, og nuværende sportsdirektør hos Worldtour holdet QuickStep, Brian Holm. Foredraget afholdes den 8. november 2017 i Multihuset i Jegerup. JOCK deltager som medarrangør med hjælpere til praktiske gøremål, og Kræftens Bekæmpelse påtager sig det økonomiske ansvar. Et eventuelt overskud vil ubeskåret gå til Kræftens Bekæmpelse.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Christian Mumm. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede at fastholde kontingentet på Kr. 300. Forslaget blev vedtaget.

5) Behandling af indkomne forslag
Der er ikke fremsendt forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
I ulige år er der valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Kasserer Christian Mumm ønskede ikke at modtage genvalg. Som ny kasserer indstillede bestyrelsen Doris Kristensen, og hun blev valgt uden modkandidat af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlem John Christensen ønskede ikke at modtage genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem indstillede bestyrelsen Allan Knudsen, der blev valgt uden modkandidat af generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlem Morten Jensen ville modtage genvalg, og blev uden modkandidat valgt af generalforsamlingen.

7) Valg af suppleant og 2 revisorer
Revisor Børge Bryld blev genvalgt uden modkandidat.
Revisor Doris Kristensen stopper som revisor, da hun blev valgt til kasserer. Bestyrelsen indstillede Gregers Kristensen som ny revisor, og Gregers blev valgt uden modkandidat.

Suppleant Allan Knudsen stoppede som suppleant, da han blev valgt til bestyrelsen.
Som ny suppleant til bestyrelsen blev John Nielsen indstillet af bestyrelsen og valgt ind uden modkandidat.

8) Eventuelt
Under eventuelt blev følgende emner diskuteret:
– Næste sæsons cykeltour;
Næste sæsons tur er foreslået til at blive gennemført den 2. og 3. juni år 2018 med overnatning i Nymindegab. I forhold til turen i år 2016 er den reduceret til en 2-dages tur. Flere medlemmer har ytret ønske om dette for bedre at kunne få det til at passe med arbejde og familie. Et ønske som bestyrelsen har lyttet til.

– Hjemmesiden var også et emne. Ejnar udtalte et ønske om, at man forsøger at finde en ny til at varetage opgaven med hjemmesiden, senest ved udgangen af næste sæson.

– Formanden bad klubbens medlemmer om at overveje, om det kunne være interessant at deltage i Høtte-optoget, som vi har gjort tidligere.

– Modtagelse af nye medlemmer, og fastholdelse af de samme, blev også diskuteret. Især den første cykeltur i sæsonen, hvor vi plejer at cykle ud i samlet flok, var genstand for diskussion. Der skal tænkes i nye modtage procedurer, så her har bestyrelsen en opgave, hvor alle medlemmer gerne må bidrage.