Referat generalforsamling JOCK 19. oktober 2021 

Afholdt på Jegerup skole med ca. 25 fremmødte medlemmer. 

  1. Valg af dirigent: 

Valgt John Nielsen 

  1. Formandens beretning for 2021 

Det var formand Jens-Peters sidste beretning, idet han ikke modtager genvalg. Jens-Peter tiltrådte som formand i 2014, og i perioden har der været cykeltur med Skagensturen (2015), Nymindegab (2016), Nymindegab (2018), Fynsturen via Als (2019), Fanø (2020) og Rømøturen i 2021 som blev planlagt som en efterårstur. Turen var med overnatning hvor den årlige løvfaldsfest samtidig blev afviklet. Her var der dog ikke så mange påhæng med. Formanden takkede hjælpere og specielt Alice for den gode opvartning.  

JOCK var repræsenteret ved flere cykelløb, specielt hold 1. var afsted. JOCK støttede også op omkring Tour de France-trofæets-tur gennem Danmark. 

JOCK får tegnet nye cykelsponsorater til klubbens næste sæt cykeltøj. Her er det Ole Krab som er den store drivkraft, og Ole forventer at hente sponsorater til samme budget som tidligere. Der vil også være  mulighed for sponsorater med logo på JOCK’s hjemmeside.  

Afslutningsvis blev der fra forsamlingen takket for Jens-Peters arbejde som formand i perioden siden 2014.  

 

  1. Regnskab 2021 

Regnskabet blev gennemgået af kasseren. Der var et lille overskud i året på kr. 1.092 og egenkapitalen er på kr. 113.569,51 pr. 30. september 2021. Klubben havde 43 betalende medlemmer i regnskabsåret.   

Regnskabet var revideret af de valgte revisorer, og regnskabet blev godkendt af GF.  

 

  1. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev uændret fastsat til kr. 300 for sæsonen 2022 

 

  1. Behandling af evt. indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag  

 

  1. Valg til bestyrelsen 

Formand Jens-Peter Rudebeck modtager ikke genvalg 

Bestyrelsesmedlem Hans Lundgaard modtager ikke genvalg 

 

Nyvalgt på generalforsamlingen: 

Bestyrelsesmedlem: Jane Stewart 

Bestyrelsesmedlem: Kasper Paulsen 

 

  1. Valg af suppleant og revisor 

Revisor Gregers Kristensen modtager ikke genvalg 

Nyvalgt på generalforsamlingen: 

Bestyrelsessuppleant: John Nielsen 

Revisor: Børge Bryld 

Revisor: Claus Thomsen 

 

 

Bestyrelse og revisor for JOCK 19. oktober 2021.  

Formand: Bestyrelsen konstituerer sig senere med en formand  

Kasser: Doris Kristensen 

Bestyrelsesmedlem: Ole Krab 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Lindberg Hansen 

Bestyrelsesmedlem: Jane Stewart 

Bestyrelsesmedlem: Kasper Paulsen 

Bestyrelsessuppleant: John Nielsen 

Revisor: Børge Bryld 

Revisor: Claus Thomsen 

 

 

  1. Eventuelt  

Året cykelkammerat som var indstillet af Klaus Mark, Ole Krab og Arne FF blev Ejnar Hansen. Ejnar er altid behjælpelig på cykelture med ruter og øvrige rytters ve og vel.  

Årets bommert blev Claus Thomsen som havde været i et uheldigt styrt med følgeskader. Formanden påskønnede i den forbindelse at være påpasselig på cykelturene ude i trafikken.  

Der vil blive arbejdet på cykeltur til maj – juni 2022. Forslag og ide ‘er til tur og overnatningssted er velkomne. Der var stemning for en tur med én overnatning og evt. fredag til lørdag som i 2021.   

JOCK deltager med ryttere i Tour de Syd (3 etape af Tour de France) fra Vejle til Sønderborg. Her er der deltager fra bl.a. hold 1. og hold 2.  

Claus Thomsen oplyste at JUIF havde 100-års jubilæum i 2020, men fest afholdes den 4. december 2021. Her bliver JOCK medlemmer også inviteret til deltagelse.