Afholdt i klubhuset Jegerup med Ca. 20 fremmødte

    1. Valg af dirigent

     Jens Peter Rudbeck blev valgt som dirigent

    2. Formandens beretning for 2022 ved Formand Henrik Hansen

     Cykelåret 22 startede som altid godt, dog med en lidt kold forsommer. Året bød på en del begivenheder. Vi havde Grejsdals løbet hvor vi var ca. 11 deltagere.

     Vi havde også et samarbejde med Kids Tour, der i forbindelse med Tour de France starten i DK, havde lavet et løb for børn ved Haderslevdam, hvor klubben stillede med 5 frivillige og tjente penge til klubkassen.
     Klubben deltog også talstærkt da vi skulle gennemføre Tour de syd hvor der var hold der startede fra henholdsvis Vejle, Kolding og Haderslev.

     Vi fik også en invitation fra Tøndercykel og motion om at deltage i deres løb.

     Udover det har der været en del medlemmer der har deltaget i forskellige Events som Tour de Taxa, Cykelnerven, Pedal people (belgiancycling) og Coast2Coast løbet.

     I år fik vi også genoplivet vores legendariske Enkeltstarts løb hvor Jens-Peter Rudbeck i kat. over 60 blev vinder og i kat. Under 60 blev Ole Krab årets Klubmester.

     Årets Cykelkammerart blev Alice Fløjstrup og årets bommert blev Henrik Lindberg Hansen.

     2022 blev også året hvor vi startede med en næsten ny Bestyrelse. Jens-Peter takkede af efter ti år som formand for Klubben.

     Det var også i år hvor vi sku ha nyt klub tøj. Ole havde fået lavet et nyt design som er lykkedes rigtig flot. Stor tak for arbejdet til Ole Krab.
     En stor tak skylder vi også vores sponsorer, deres støtte er af stor betydning for klubben da de er med til at vi kan støtte vores medlemmer med løb og cykeltøj

    3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2022

     Regnskabet blev gennemgået af kasseren.

    4. Fastsættelse at kontingent

     Kontingentet blev fastsat til 300 kr. for sæsonen 2023

    5. Behandling af evt. indkomne forslag

     Bestyrelsen indstiller til følgende vedtægtsændringer ift. § 6
     I lige år, er der valg af formand + et bestyrelsesmedlem og I ulige år er der valg af kassere + 2 bestyrelsesmedlemmer

     Indstilles til at det ændres til i lige år, er der valg af kassere + 2 bestyrelsesmedlemmer
     I ulige år er der valg af formand + 1 bestyrelsesmedlem

     Der var en enkelt som ikke mente at ændringen skulle foretages, da det så ville skulle ændres hver gang bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen. men til afstemning var ingen imod forslaget. Så det blev vedtaget

    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)

     Valg af kasser + 2 bestyrelsesmedlemmer

     Kasser: ingen melder sig, bestyrelsen forsøger at at konstituere sig efterfølgende

     Tilhører stiller forslag om at give bestyrelsen lov til at hyre ekstern hjælp såfremt der ikke findes en intern løsning – General Forsamlingen vedtog dette

     Ole Krab genopstiller til bestyrelsen og bliver valgt

     Arne Fjord-Frandsen stiller op

     Malthe Madsen stiller op

     Begge bliver valgt uden kamp

     På efterfølgende bestyrelsesmøde 22-11-2022 påtager Arne Fjord-Frandsen sig opgaven som kasser

    7. Valg af suppleant og 2 revisorer

     John Nielsen genopstiller ikke som suppleant

     Thomas Larsen stiller op og bliver valgt uden kamp

     Revisorer

     Genvalg til Børge Bryld og Claus Thomsen

    8. Eventuelt

     Jens-Peter spørger til en tidligere forespurgt Mallorca tur i foråret 2023

     5 personer har meldt sig heraf 1 udenfor klubben, med det antal tilmeldinger droppes ideen, ihvertfald som en klubtur med tilskud