Indkaldelse Generalforsamling 2023

JOCK`s medlemmer indkaldes hermed til Generalforsamling

Tirsdag d. 14. November kl. 19.00 på Jegerup Skole.

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
  7. Valg af suppleant og 2 revisorer
  8. Eventuelt

Bemærkninger til dagsorden:

5) Behandling af indkomne forslag

Efter ønske fra medlemmer og bestyrelsen, ligger vi op til en dialog og afstemning vedr. træningstider for 2024.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)

Formand Henrik Hansen modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Kasper Paulsen modtager genvalg

7) Valg af suppleant og 2 revisorer

Til både punkt 6 og 7 gælder at frisk blod og nye kræfter altid er velkomne. Så hvis du har gode ideer, mener at du kan gøre en forskel og har lyst til at hjælpe med at fortsætte den positive udvikling af vores cykelklub – så hold dig ikke tilbage, grib muligheden og stil op til en af de poster der er til valg.

9) Eventuelt: Årets cykelkammerat nævnes og Årets Bommert nævnes.

Klubben vil være vært med kaffe, kage, øl og vand.

Mød op og giv din støtte til klubben / bestyrelsens arbejde og være med til at præge de kommende år for cykelklubbens udvikling.

Du er også velkommen til at sende en mail til formanden, eller en af de andre i bestyrelsen.

Mange cykelhilsner,

JOCK`s bestyrelse

Henrik Hansen (Formand)

Mail:     henrikhansen70@gmail.com

Tlf.  31 13 11 56

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *