Generalforsamling og opstartsmøde år 2021.

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Generalforsamling / opstartsmøde tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 19:00.

Der indkaldes til Generalforsamling/opstartsmøde på Jegerup Skole, tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 19:00.

 

Idet vi ikke fik mulighed for afvikling af generalforsamlingen i oktober 2020, indkalder bestyrelsen hermed til dette og opstartsmøde for sæsonen 2021.

Bestyrelsen ønsker at så mange som mulig møder op, men samtidig skal vi have styr på hvor mange vi bliver ift. Corona og indkøb.

DERFOR ANMODES I OM AT TILMELDE JER TIL GENERALFORSAMLING/OPSTARTSMØDET til  jenspeter@jock.dk

Der sprittes hænder af, og vi sidder med afstand ????

 

En Cykeltur til Rømø med overnatning er under planlægning til weekenden d. 11. og 12. september, og vil efter indstilling fra bestyrelsen komme til at træde i stedet for Løvfaldsfesten.

Hvorvidt vi så skal afvikle enkeltstart en lørdag vil vi tage beslutning til efter udsagn fra medlemmerne.

Seneste tilmeldinger er d. 13/5. send venligst tilmelding til: jenspeter@jock.dk

 

PS:  Husk vi cykler søndage fra Jegerup Skole kl. 09:30, og onsdage fra Vestergade (Fri Cykelshop) kl. 18:00  –  spred budskabet! Også gerne til andre, da vi gerne vil have nye medlemmer.

 

På bestyrelsens vegne

Jens-Peter