Generalforsamling år 2020.

posted in: Ikke kategoriseret | 0

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 27. oktober år 2020 kl. 19:30 på Jegerup Skole – Lokale 2.

Dagsorden bliver offentliggjort uge 43.

Emner der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest mandag den 19. oktober år 2020.

Formand

Jens-Peter