Generalforsamling 2018

posted in: Ikke kategoriseret | 0

INDKALDELSE

GENERALFORSAMLING 2018

JOCK`s medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag d. 30. oktober kl. 19.30 på Jegerup Skole.

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  • Fastsættelse at kontingent
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
  • Valg af suppleant og 2 revisorer
  • Eventuelt

 

Bemærkninger til dagsorden:

5) Behandling af indkomne forslag

 Forslag der ønskes behandlet skal fremsendes og være formanden i hænde senest tirsdag d. 23. oktober

(7 dage før generalforsamlingen).

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)

I lige år, er der valg af formand + et bestyrelsesmedlem

Formand, Jens-Peter Rudbeck modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Morten Jensen modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen i øvrigt modtager genvalg.

 

7) Valg af suppleant og 2 revisorer

John Nielsen stiller sig fortsat til rådighed som suppleant.

Børge Bryld og Gregers Kristensen modtager begge genvalg som revisorer.

 

Til både punkt 6 og 7 gælder at frisk blod og nye kræfter altid er velkomne. Så hvis du har gode ideer, mener at du kan gøre en forskel og har lyst til at hjælpe med at fortsætte den positive udvikling af vores cykelklub – så hold dig ikke tilbage, grib muligheden og stil op til en af de poster der er til valg.

 

  • Eventuelt

 

  • Ideer og evt. nedsættelse af arbejdsgruppe for JOCK cykeltur lørdag d. 1. og søndag 2. juni 2019 til ???

 

 

Klubben vil være vært med kaffe, kage, øl og vand.

 

Mød op og giv din støtte til klubben / bestyrelsens arbejde og være med til at præge de kommende år for cykelklubbens udvikling.

Du er også velkommen til at sende en mail til formanden, eller en af de andre i bestyrelsen.

 

Mange cykelhilsner,

JOCK`s bestyrelse

Jens-Peter Rudbeck (Formand)

Mail: jenspeter@jock.dk